Wydawnictwa specjalne

Wydawnictwa specjalne to najczęściej drukowane materiały marketingowe o różnorodnym przeznaczeniu, raporty i zestawienia, materiały prezentacyjne produktów, wydawnictwa typu okazjonalnego, sprzętowa dokumentacja eksportowa, certyfikaty, przeglądy branżowe.

Do wydawnictw specjalnych zaliczamy też okolicznościowe albumy lub monografie, prezentery firm, jednostek i organizacji, katalogi produktowe, przewodniki obsługowe, materiały negocjacyjne lub inwestycyjne

Zakres użytkowy wydawnictw specjalnych zależy od długoterminowych lub doraźnych potrzeb.

 

 

Typy wydawnictw specjalnych

 

Materiały prezentacyjne produktów - adresowane do grona odbiorców - specjalistów, dostarczają informacji o pojedynczych produktach lub kompletnej ofercie produktowej firm. Są pomocne przede wszystkim podczas targów, wystaw i pokazów.          

Materiały inwestycyjne i negocjacyjne - umożliwiają przedstawienie grup informacji dla potencjalnych partnerów biznesowych oraz inwestorów na etapie ich aktywnego poszukiwania.

Prezentery firm lub jednostek - używane w sytuacjach, gdy otoczeniu zewnętrznemu trzeba przedstawić w skondensowanej formie własną organizację i jej korzystny wizerunek.

Materiały protokolarne - niezbędne podczas organizacji wizyt

 

© EFFECT 2015