Prasa firmowa i specjalna

Na XXIII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach przygotowujemy ekskluzywny magazyn specjalny przemysłu zbrojeniowego, prezentujący oferty produktowe i usługowe firm, kierowane do Sił Zbrojnych i służb bezpieczeństwa państwa - przede wszystkim w kontekście przyjętych programów modernizacji i rozwoju. Odbiorcami magazynu DEFENSOR będą również przedstawiciele rządów zagranicznych i reprezentanci specjalistycznych kręgów gospodarczych. Zapraszamy po więcej informacji.

 

 

Prasa firmowa, korporacyjna, wewnętrzna lub specjalna to własne wydawnictwa o szczególnym charakterze i przeznaczeniu. Możliwości oddziaływania zewnętrznego przy pomocy custom publishing wykorzystują przede wszystkim przedsiębiorstwa, instytucje oraz organizacje typu służbowego. Dzięki tej formie wydawniczej realizują bez mała kompletną wiązkę celów marketingowych, wizerunkowych, informacyjnych.

Prasa firmowa lub specjalna ma niezwykle wartościową cechę: można w niej publikować treści, które trafią bezpośrednio do precyzyjnie zdefiniowanych odbiorców. Na dodatek to wyłącznie wydawca decyduje, jaka zawartość zostanie przygotowana, wydrukowana i przedstawiona czytelnikom.

Odbiorcami treści prasy firmowej są najczęściej pracownicy korporacji lub grupy firm i instytucji, kontrahenci, współpracownicy zewnętrzni, grupy lobbystyczne, krajowi i zagraniczni przedstawiciele gospodarczy, kluczowi klienci, otoczenie biznesowe, personel jednostek i składy ćwiczące, wybrane grupy społeczno - zawodowe. Prasa tego rozbudowanego segmentu znajduje zastosowanie w wielu obszarach aktywności rynkowej i służbowej.

Typy prasy firmowej lub specjalnej

 

Luksusowy magazyn. Wykorzystywany dla kompleksowej prezentacji firmy lub wydarzenia. Stosowany podczas otwarć, jubileuszy, uruchamianiu kontraktów, wizyt o charakterze dyplomatycznym i gospodarczym, wydarzeń specjalnych o dużym znaczeniu dla firmy, instytucji lub organizacji - jednym słowem wszędzie tam, gdzie ma być osiągnięty znaczący efekt biznesowy lub wizerunkowy. Udostępniany ściśle wyselekcjonowanym grupom odbiorców. Umożliwia zamieszczenie treści w formie pełniejszej a jednocześnie znacznie swobodniejszej od oficjalnych wydawnictw typu albumowego.

 

Biuletyn firmowy, specjalny lub branżowy. Uniwersalna forma do prezentacji firmy, grup produktowych, spersonalizowanych danych kontaktowych, obszarów aktywności branżowej. Umożliwia kreowanie i podtrzymywanie korzystnego wizerunku w otoczeniu rynkowym.

 

Gazeta specjalna. Forma popularna przy informowaniu dużych grup odbiorców. Może być w całości poświęcona jednemu wiodącemu tematowi lub obejmować kilka najważniejszych segmentów. Stosowana podczas manewrów, ćwiczeń i treningów wojsk, sił i służb - przed ich rozpoczęciem lub dla podsumowania zakończonych wydarzeń służbowych. Dostarcza informacji o założonych i zrealizowanych celach, elementach ćwiczenia, prezentuje ludzi, osiągnięcia, sprzęt i uzbrojenie, wyposażenie. Może zawierać dodatkowe elementy informacyjne.

 

 

Nasza oferta obejmuje kompleksowo:

 

przygotowanie wydawnicze (projektowanie, redakcję, skład, montaż graficzny);

przygotowanie i produkcję (poligrafia, uszlachetnianie);

dostawę do odbiorcy lub dystrybucję

 

© EFFECT 2015