Pokazy sprzętu, targi i wystawy

 

Organizacja firmowych lub instytucjonalnych wystąpień targowych, organizacja indywidualnych wystaw i pokazów sprzętu specjalistycznego wymaga podejmowania wielu czynności przygotowawczych i organizacyjnych.

 

Naszych klientów obsługujemy w zakresie m.in.:

 

bezpłatnego projektowania stoisk wystawienniczych i systemów ekspozycyjnych;

projektowania wypełnień graficznych;

wyposażania stoisk w grafikę i systemy do prezentacji;

budowy stoisk i systemów na targach i wystawach krajowych;

pełnej obsługi wystawienniczej na targach zagranicznych;

obsługi ekspozycyjnej podczas wizyt przedstawicieli i delegacji zagranicznych;

dostarczania niezbędnych materiałów promocyjnych i informacyjnych.

 

Pokazy sprzętu wojskowego (statyczne i dynamiczne) oraz prezentacje usług dla jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej realizujemy na podstawie obowiązujących uwarunkowań ujętych w decyzji MON.

Pokazy sprzętu i wyposażenia specjalistycznego dla przedstawicieli jednostek organizacyjnych wszystkich pozostałych służb państwowych organizujemy w oparciu o wymagane zezwolenia lub procedury.

 

Do przeprowadzenia pokazów przygotowujemy:

 

wyposażenie techniczno - sprzętowe miejsca pokazu

wyposażenie ekspozycyjne

materiały pomocnicze, informacyjne i promocyjne

 

Realizujemy kompleksowo projektowanie, dostarczanie wyposażenia i montaż sal oraz ciągów ekspozycyjnych w firmach i jednostkach. Wyposażając stoiska wystawiennicze i promocyjne bazujemy na elementach składowych systemu nimlok®, umożliwiającego elastyczne godzenie wymaganej funkcjonalności i estetyki. W zależności od potrzeb stosujemy również inne systemy modułowe.

 

© EFFECT 2015