Konferencje, wizyty, uroczystości

 

Ważne z biznesowego i służbowego punktu widzenia konferencje, uroczystości, wizyty i spotkania są wydarzeniami bardzo często decydującymi o skuteczności zakładanych celów. Dostarczają też uczestnikom informacji typu wizerunkowego. Szczególne obowiązki dotyczą gospodarza podczas organizacji wizyt i spotkań z udziałem delegacji międzynarodowych. Dla podkreślenia rangi gości oraz służbowego lub biznesowego znaczenia wizyt wybieramy prestiżowe lokacje i wprowadzamy do programu szereg dodatkowych elementów składowych.

 

Naszych klientów obsługujemy w zakresie m.in.:

 

planowania i projektowania konferencji, wizyt i spotkań;

przygotowywania ramowych, szczegółowych i cząstkowych programów wizyt;

wyposażania konferencji w sprzęt i technikę audio - wizualną;

organizacji pracy biur recepcyjnych;

organizacji pobytów konferencyjnych;

przygotowywania obiektów do podejmowania wizyt;

przygotowania środków transportowych;

zapewnienia ochrony osobistej i ochrony obiektów konferencyjnych;

obsługi ekspozycyjnej podczas wizyt przedstawicieli i delegacji zagranicznych;

obsługi programów oficjalnych zgodnie z wymogami oprawy protokolarnej i ceremonialnej;

dostarczania niezbędnych materiałów protokolarnych, promocyjnych i informacyjnych oraz upominków;

organizacji biur obsługi prasowej;

organizacji programów na czas wolny uczestników;

organizacji programów pobytowych dla osób towarzyszących.

 

© EFFECT 2015